O firmie

Jedność w sprawach najważniejszych, różnorodność
w sprawach ważnych, wielkoduszność w drobnych.

Obraz przyszłości firmy jaki chcemy kreować

Na polskim rynku działa wiele firm oferujących usługi w branży automatyki i energetyki. Ich profile są bardzo podobne zarówno w zakresie oferty jak i sposobu realizacji projektów.

strategia

Uważamy, że tworzenie kolejnej firmy działającej w typowy sposób niczego nie zmienia i dlatego koncepcja, którą chcemy realizować jest szersza. Chcemy, aby EFFCONTROL pozytywnie wyróżniał się na tle konkurencji we wszystkim co robi.

Nasza firma jest ukierunkowaną na uzyskanie przez Klienta obiektywnego efektu. Najważniejsze są zadowolenie z wdrożenia oraz uzyskane dzięki niemu wymierne efekty ekonomiczne. Ten sposób działania ma swój wyraz w zakresie i formie oferowanych przez nas usług a także w samej nazwie firmy.

Podstawowe zasady naszego działania:

  • Każde przedsięwzięcie ma przejrzyste uzasadnienie ekonomicznie i jest dopasowane do celów jakie ma spełniać
  • Propozycja poprzedzona jest analizą wariantów z uwzględnieniem długookresowych kosztów funkcjonowania i rozbudowy
  • Po wykonaniu dokonywana jest weryfikacja osiągniętych rezultatów w oparciu o obiektywne kryteria i poprawną metodologię
  • Dla naszych rozwiązań stosujemy wydłużone okresy gwarancji i pełną obsługę serwisową

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22