O firmie

Automatyka efektywna, skuteczna, optymalna
oraz poprawiająca sprawność.

Nazwa naszej firmy jednoznacznie identyfikuje jej cele

Dobra nazwa jest integralną częścią prowadzenia biznesu. Jest podstawowym znakiem umożliwiającym identyfikację firmy.

W trakcie procesu kreowania marki zdecydowaliśmy się na wybór nazwy, która na tle konkurentów jednoznacznie określa cechy nas wyróżniające, identyfikuje nasze cele oraz pozwala szybko zbudować świadomość na rynku.

nazwa

Nazwa marki i firmy EFFCONTROL powstała w wyniku połączenia dwóch angielskich słów: efficiency oraz control. Powodem nadania angielskiego brzmienia i znaczenia było przygotowanie marki do działania na rynku międzynarodowym.

Zgodnie z założeniami nasza nazwa określa profil i precyzuje zakres prowadzonej działalności. EFFCONTROL to automatyka spełniająca wymagania i przynosząca jej użytkownikom efekty jakimi są możliwe do wyliczenia materialne korzyści. To Automatyka Efektywna na wszelkich płaszczyznach aktywności przedsiębiorstwa.

EFF /eng: effective, efficiency, effectively/ – efektywny, skuteczny, poprawiający sprawność, optymalny. CONTROL /eng: control/ – sterowanie, regulacja, automatyka.

Dane kontaktowe

EFFCONTROL
ProcessAutomation

Automatyka przemysłowa

ul. Kościuszki 20
55-095 Mirków, PL
tel: +48 71 343 28 61
fax: +48 71 343 28 61 | 22